Polityka Prywatności

___________________________
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe,
przekazane nam za pośrednictwem przesłania poczty elektronicznej na nasz
adres e-mailowy są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia
korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak
też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie
z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub
do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą,
ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały
zgromadzone.
Administrator Danych Osobowych: Scarabeus Group Sp. z o.o.,
ul. Obywatelska 102/104, 94- 104 Łodź,
e-mail: fabryczna@cudmiod.pl
Inspektor Ochrony Danych: fabryczna@cudmiod.pl